สูตรการคิดโอที HR มือใหม่ก็ทำได้


การคำนวณโอทีนั้นถือเป็นงานสำคัญที่ HR ทุกคนต้องเผชิญอยู่บ่อยๆ สูตรการคำนวณที่ยุ่งยาก ซับซ้อน มักสร้างความปวดหัวให้กับ HR มือใหม่ไม่น้อย Pinno – HR App จึงรวบรวมสูตรการคำนวณโอทีอย่างง่ายมาฝากชาว HR เพื่อให้การบริหารจัดการงาน HRM นั้นง่ายขึ้นซึ่งประกอบด้วยสูตรคำนวณ ดังนี้

1. สูตรคำนวณโอทีแบบรายวัน
สำหรับลูกจ้างที่ทำงานเป็นรายวัน สูตรการคำนวณโอทีมีดังนี้

ค่าโอที = (ค่าจ้างต่อวัน ÷ จำนวนชั่วโมงงานปกติต่อวัน) x อัตราค่าจ้างล่วงเวลา x จำนวนชั่วโมงที่ทำโอที

ตัวอย่าง:

พนักงานได้รับค่าจ้างต่อวัน 300 บาท
ทำงานปกติ 8 ชั่วโมงต่อวัน
ทำโอที 2 ชั่วโมง
อัตราค่าจ้างล่วงเวลา 1.5 เท่า

วิธีคำนวณ:
(300 บาท ÷ 8 ชั่วโมง/วัน) x 1.5 เท่า x 2 ชั่วโมง = 112.5 บาท
พนักงานจะได้รับค่าโอที 112.5 บาท

2. สูตรคำนวณโอทีแบบรายเดือน
สำหรับลูกจ้างที่ทำงานเป็นรายเดือน สูตรการคำนวณโอทีมีดังนี้


ค่าโอที = (เงินเดือน ÷ 30 วัน ÷ จำนวนชั่วโมงงานปกติต่อวัน) x อัตราค่าจ้างล่วงเวลา x จำนวนชั่วโมงที่ทำโอที

ตัวอย่าง:

พนักงานได้รับเงินเดือน 25,000 บาท
ทำงาน 30 วันต่อเดือน
ทำงานปกติ 8 ชั่วโมงต่อวัน
ทำโอที 3 ชั่วโมง
อัตราค่าจ้างล่วงเวลา 1.5 เท่า

วิธีคำนวณ:
(25,000 บาท ÷ 30 วัน/เดือน ÷ 8 ชั่วโมง/วัน) x 1.5 เท่า x 3 ชั่วโมง = 468.75 บาท
พนักงานจะได้รับค่าโอที 468.75 บาท

3. สูตรคำนวณโอทีวันหยุดสำหรับลูกจ้างที่มีสิทธิ
ลูกจ้างที่มีสิทธิได้รับค่าจ้างล่วงเวลาในวันหยุด จะได้รับผลตอบแทนไม่น้อยกว่า 1 เท่า คำนวณดังนี้


ค่าโอทีวันหยุด = (เงินเดือน ÷ 30 วัน ÷ ชั่วโมงงานปกติ) x 1 x จำนวนชั่วโมงที่ทำโอที

ตัวอย่าง:

พนักงานได้รับเงินเดือน 25,000 บาท
อัตราค่าจ้างล่วงเวลา 1 เท่า
ทำโอทีวันอาทิตย์ 3 ชั่วโมง

วิธีคำนวณ:
(25,000 บาท ÷ 30 วัน ÷ 8) x 1 x 3 ชั่วโมง = 312.5 บาท
พนักงานจะได้รับค่าโอที 312.5 บาท

4. สูตรคำนวณโอทีวันหยุดสำหรับลูกจ้างที่ไม่มีสิทธิ
ลูกจ้างที่ไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างล่วงเวลาในวันหยุด จะได้รับผลตอบแทนไม่น้อยกว่า 2 เท่า คำนวณดังนี้


ค่าโอทีวันหยุด = (ค่าจ้างต่อวัน ÷ ชั่วโมงงานปกติ) x 2 เท่า x จำนวนชั่วโมงที่ทำงาน

ตัวอย่าง:

พนักงานได้รับค่าจ้างวันปกติ 300 บาท
อัตราค่าจ้างล่วงเวลา 2 เท่า
ทำโอทีวันอาทิตย์ 3 ชั่วโมง

วิธีคำนวณ:
(300 บาท ÷ 8) x 2 ชั่วโมง = 225 บาท
พนักงานจะได้รับค่าโอทีวันอาทิตย์ 225 บาท

การคำนวณโอทีมีหลากหลายรูปแบบ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับประเภทของพนักงานและวันทำงานด้วยเช่นกัน แต่ถ้าไม่อยากวุ่นวายกับกับตัวเลขที่จำนวนมาก HR ยุคใหม่จำเป็นต้องมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้การจัดการงานเหล่านี้ง่ายขึ้นและลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากคำนวณโอทีแบบทำมือ

“Payroll Automation” จาก Pinno ช่วยให้งาน HR ลื่นไหลกว่าที่ผ่านมา
เพื่อลดกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน ทาง Pinno จึงได้พัฒนา HR Software ที่ตอบโจทย์ทุกการดำเนินงานด้าน Payroll ของทุกระดับองค์กร โดยมีระบบคำนวณเงินเดือนแบบอัตโนมัติ จากข้อมูลเงินได้ เงินหัก ค่าล่วงเวลา และข้อมูลการมาปฏิบัติงานและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยที่ HR ไม่จำเป็นต้องเสียเวลาไปกับการคิดตัวเลขให้วุ่นวาย

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *